De Tweeklank maakt gedurende het schooljaar bij de vele activiteiten foto’s of films. Deze kunt u terugvinden op de app van De Tweeklank. De foto’s of films geven behalve een beeld van de activiteiten ook een indruk van ons onderwijs. Mocht u bezwaar maken tegen het fotograferen of filmen van uw kind en het plaatsen op de website of facebook, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken op het inschrijfformulier van uw kind.

Verder zullen wij wekelijks met u mooie momenten delen in onze App - het klassenboek is per groep en leerling afgeschermd met een persoonlijke inlog. De gegevens die u hiervoor gebruikt zijn niet in handen van derden, zoals omschreven in de privacywetgeving..
Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier