Medezeggenschap? Hoe en wat!

 
De Medezeggenschapsraad (kortweg: MR) is een orgaan binnen de school, dat als doel heeft het zorgdragen van schoolse zaken, op het niveau van zowel ouders, leerkracht als directie.

De MR levert een bijdrage aan de missie en doelstellingen van De Tweeklank. Centraal staat het creŰren van een omgeving, waarbij zowel kind als leerkracht zich op een fijne manier kan ontwikkelen.
 
Wat doet de MR zoal?
  • ondersteunt middels advies bij beslissingen;
  • medezeggenschap (instemmingsrecht) over het beleid van de school, waaronder formatie;
  • bewaakt jaarplannen en ontwikkelpunten.
De MR staat in nauw contact met de OR (Ouderraad). Wanneer de OR iets signaleert en belangrijk acht, zal de MR zich hierover buigen.

De schooloverstijgende zaken worden door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgepakt. Twee afgevaardigden (ouder en leerkracht) van de MR hebben ook zitting in de GMR. 

De MR bestaat uit een select gezelschap, vertegenwoordigd door twee leerkrachten en twee ouders. Het verkiezen van deze leden vergaat volgens een vaste procedure. De MR-leden komen zes keer bijeen om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn open voor ouders. Ge´nteresseerden zijn welkom.

Het Medezeggeschapsreglement

 
Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier