Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

 basisschool Nieuwegein MR
 
basisschool De Tweeklank Mark MR
 
school nieuwegein Arjen MR
 
Martin Uittenbosch
(voorzitter) 
muittenbosch@hotmail.com 
 
Mark van Dongen

mark.vandongen@arval.nl 
 
Arjan van Eck

a_van_eck@casema.nl 
 


Personeelsgeleding
Josť Smit (notulist / lid GMR) --> jose.smit@detweeklank.nl
Nienke van der Weerd (notulist) --> nienke.vanderweerd@detweeklank.nl
 
De voorzitter van de OR is aanwezig als ondersteunend lid.

Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier