BHV 

Ook bedrijfshulpverlening (BHV) speelt op De Tweeklank een grote rol. Om u een beeld te geven van hoe dit er in praktijk aan toegaat, volgt hier een omschrijving.

Twee leerkrachten van De Tweeklank vormen de BHV. Door middel van cursussen hebben zij de benodigde kennis opgedaan om juist te handelen in geval van nood. Tevens volgen zij ieder jaar opfriscursussen om hun kennis en vaardigheden op niveau te houden. Wanneer er een calamiteit uitbreekt, zullen de BHV-leerkrachten de evacuatie co÷rdineren.

Om de andere leerkrachten en de leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, vinden er vier keer per jaar brandoefeningen plaats. Twee keer verwacht en twee keer onverwacht. Naar aanleiding van die oefeningen komen de BHV-leerkrachten bij elkaar om te evalueren. Zij bepalen wat goed gaat en wat nog verbetering behoeft. Dit gaat vaak in overleg met de leerkrachten van de aangrenzende scholen.

Ook wanneer zich tijdens school kleine ongelukken voordoen, kunnen de BHV-leerkrachten ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij kneuzingen, breuken of bloedingen. Op die manier hoopt De Tweeklank tegemoet te komen aan de veiligheid van uw kinderen en haar eigen personeel.

De BHV-leerkrachten zijn Monique van Rijt en Kelly Jonker.

Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier