Visie
 
De Tweeklank ziet het als haar  taak om leerlingen kennis bij te brengen, persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en leerlingen voor te bereiden op een plek in de maatschappij. De veranderingen in de maatschappij gaan steeds sneller. En er wordt van scholen steeds meer verwacht dat kinderen worden voorbereid op wat er in deze 21e eeuw van ze wordt gevraagd. Kennis alleen is niet genoeg. Gewenste vaardigheden als communiceren, creativiteit, samenwerken, ict-geletterdheid, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, sociale- en culturele vaardigheden zijn minstens net zo belangrijk.

Onze Collectieve Ambitie
 
Wij zijn trots op de Tweeklank en willen ons ook graag blijven ontwikkelen. Vakmanschap speelt hierin een belangrijke rol. Een belangrijk aspect is de inhoud van het onderwijs. We kennen de leerlijnen en methodes en hebben de doelen scherp voor ogen. Een ander belangrijk aspect is de mens zelf. Wat zijn onze overtuigingen en ervaringen die zorgen dat we doen wat we doen, met daarin ruimte voor andere ervaringen en zienswijzen? Op de Tweeklank zijn teamleden door de diverse scholingen ontwikkeld tot experts in rekenen, taal en gedrag. We willen deze kennis gerichter in zetten en meer ervaringen en beelden delen in ons team. Onder andere door collegiale consultatie, klassenbezoeken en intervisiemomenten. Maar vooral met de behoefte om te leren van elkaar.

Enkele jaren geleden heeft het team samen met de MR en de ouders gekozen voor het profiel ‘Taal en Media’. Dit hebben we gedaan om een duidelijk beeld te geven naar binnen en buiten.
Met de slogan: ‘De Tweeklank … duidelijke taal!’ laten we weten waar De Tweeklank voor staat. Het profiel geeft ons richting bij het maken van keuzes. We zijn constant alert op het vormgeven en uitbouwen van ons profiel.
 
We treden professioneel maar ook toegankelijk naar buiten. En daarmee zijn wij beter zichtbaar in de wijk. Voor ons is de relatie met ouders erg belangrijk. Dat betekent dat in onze relatie met onze leerlingen, we ook een relatie hebben met de ouders. Die relatie willen we ook zichtbaar maken in het onderwijsproces op school. Dat betekent dat gesprekken met ouders gaan over samen kijken naar wat het ontwikkelingsperspectief van hun kind is. En wat zowel ouders, leerling en school hierin kunnen betekenen.
 
Leerkrachten kunnen kinderen de wereld op twee manieren helpen ontdekken: door hen kennis te laten verwerven (opbrengstgericht werken) en door hen de wereld te laten onderzoeken en ervaren (procesgericht werken). Opbrengst- of productgerichte activiteiten resulteren in bepaalde kennis, het juiste antwoord of de goede oplossing. De uitkomst van het leren ligt vast. Bij procesgerichte leeractiviteiten is dit niet het geval. Kinderen gaan op onderzoek uit en leren door te ervaren. Het is van tevoren niet duidelijk waar zij zullen uitkomen. Het leren zit hem vooral in het (samen) doen. Beide vormen van leren zijn waardevol. Deze vormen willen we met elkaar integreren.
In het werken aan wereldburgerschap gebruiken leerkrachten daarom zowel opbrengstgerichte als procesgerichte leervormen. 
Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier