Unit 2

Unit 2 bestaat uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De unitleider van unit 2 is Lizzy van Rooijen. 

De groepen
Wij werken met enkele groepen. 

Op donderdag werken we aan de creatieve vakken: techniek, muziek, drama, tekenen, handvaardigheid. We werken met de groepen 5 tot en met 8 samen. Dit zal extra zichtbaar zijn tijdens de kinderboekenweek of rondom sint en kerst.

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen 
In groep 5, 6, 7 en 8 wordt de klas bij taal, spelling, rekenen en technisch lezen (alleen de groepen 5 en 6) verdeeld over drie groepen: een groep met kinderen die, naast de basis instructie, verlengde instructie krijgt (blauw), middengroep (wit), kopgroep (rood).  Aan de hand van de cito resultaten delen we de groepen in. Ieder blok kan de samenstelling van de niveaugroepen veranderen.

Rood: deze kinderen hebben de leerstof al grotendeels onder de knie, zonder dat ze enige uitleg hebben gehad. Zij werken uit een routeboekje van SLO. Hierbij wordt de lesstof gecompact. Als ze de opdrachten hebben gemaakt gaan zij aan de slag met de verrijkingsopdrachten. Hiervoor gebruiken we oa. kien, plustaak taal en taalmeesters. Bij de methode van technisch lezen (Estafette) zitten aparte verrijkingsopdrachten.

Wit: deze kinderen volgen de basis instructie. Daarna gaan zij zelfstandig aan de slag.

Blauw: deze kinderen volgen zowel de basis instructie als de verlengde instructie.  Het kan voorkomen dat deze leerlingen minder opdrachten hoeven te maken.


 

Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier